englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Wer lernt Deutsch hier?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: rebelmurderer
 member
 ID 14232
 Date: 12/12/2006


Wer lernt Deutsch hier?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
o day co' ban nao hoc tieng Duc 0?Neu co' thi reply lai ngay cho to*' nha'.

gp kiến
 Reply: chuotbach150
 member
 REF: 96161
 Date: 09/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh muon hoc tieng duc o ha noi nhung ko bit cho . cac ban co the chi cho minh ko?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group