englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> ich

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: rebelmurderer
 member
 ID 14222
 Date: 12/11/2006


ich
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
moi nguoi dik ho cau nay sang E nha': ne^'u cuoc song da' ban thi hay de no' da' ban ve^` phia' truoc.Thanks

gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 89266
 Date: 12/18/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cau ban nho dich ,nhung sao chang thay ai giup ban nhi....?
minh nghi co le hoi kho de dich xat nghia theo y ban ,nhung minh cung dich cho vui thoi....neu ban nao co y kien hoac nghi ra mot cau dich nao vui vui nua,thi dich cho ban rebelmurderer vui nhe!
IF the life to KICH at you....please,IT take you to fornt "future"


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group