englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> IN MY OPINON_ PLEASE PAY ATTENTION TO IT

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguyenvietlinh83
 member
 ID 14203
 Date: 12/10/2006


IN MY OPINON_ PLEASE PAY ATTENTION TO IT
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
WE ARE HAVING A CHRISMAS NIGHT, WHY DON'T WE PRESENT EACH OTHER, PLEASE ENTER THE WED PAGE: WWW.THIEPDIENTU.NET TO SEND FOR OTHERS, BESIDES YOU CAM LISTEN TO MUSIC WITH MANY WONDERFUL SONGS. I WISH ALL YOU PUT A CHRISMAS NIGHT WELL, WISHES THE BEST RESULT.

gp kiến
 Reply: nhocyeudoi
 member
 REF: 89166
 Date: 12/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hey muồn hỏi bạn ci ny:ở trong trang wed đ c chức năg nghe nhạc ha?
by mnh với! 
 Reply: nguyenvietlinh83
 member
 REF: 89234
 Date: 12/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban cu vao di, minh tin tuong la co. Chuc ban co nhung giay phut thuong thuc am nhac tuyet voi dac biet la gan den gan ngay Noel roi. Dung khong?

 
 Reply: nhocyeudoi
 member
 REF: 89408
 Date: 12/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn bạn!mnh rất vui !mnh cũng chc bạn ging sinh với nhu may mắn ,hạnh phc nhe!(tha lỗi v ch w muộn v bận n thi học k I^^!)

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group