englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Hn Hạnh Được L Thnh Vin Của Cu Lạc Bộ Av

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: duonghoaboys
 member
 ID 14202
 Date: 12/09/2006


Hn Hạnh Được L Thnh Vin Của Cu Lạc Bộ Av
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho tất cả cc thnh vin trong cu lạc bộ Av ny !!
Mnh mới vo cu lạc bộ Av ny c g mnh ko biết xin cc anh chị trong cu lạc bộ gip đỡ em nh.
Mnh cũng học yếu mn Tiếng Anh cho lắm,c g cc bạn nhớ gip đỡ mnh nhiều nha.Cc bạn no biết trang Web dng để gửi thiệp bằng mạng ko th nhớ chỉ mnh nha. mnh cm ơn cc bạn rất nhiều.
Mnh chc cc bạn trong cu lạc bộ Av ny lc no cũng vui vẻ v c 1 ngy thật tốt lnh .


gp kiến
 Reply: nguyenvietlinh83
 member
 REF: 89116
 Date: 12/10/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
you can enter the Wed page: www.thiepdientu.net, then you can send any card that you want. Have A LOT FUN

 
 Reply: duonghoaboys
 member
 REF: 89148
 Date: 12/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm Ơn bạn nhiều nha


 
 Reply: hoathuytinh
 member
 REF: 89160
 Date: 12/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi.bạn c thể vo thiepviet.com để gởi

 
 Reply: nhocyeudoi
 member
 REF: 89411
 Date: 12/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
tấm thiệp ko wan trọg bằng taams lng đu nha bạn!Dưng để hnh thức chỉ cần bạn nhiệt tnh hết mnh đng như một thnh vin của Av l w đựoc ri!^^


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group