englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Mnh c kiến cc bạn xem thử.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: smallfile
 member
 ID 14196
 Date: 12/08/2006


Mnh c kiến cc bạn xem thử.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc bạn pt bi tập hay ngữ php nn c phần giải thch cụ thể(nn post bằng song ngữ th hay qu)nn c những v dụ dể minh hoạ.Chứ minh nhiều luc đọc bi cc bạn thật sự l ko hiểu.Mnh chỉ c kiến như vậy để cho những bạn yếu anh văn như mnh c thể hoc v nng cao vốn tiếng anh của mnh.
Chc cc bạn vui vẻ hạnh phc.
See you.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group