englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> SOS!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: rebelmurderer
 member
 ID 14081
 Date: 11/21/2006


SOS!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
moi. nguoi ch? cho to*' cak' dik.cac ba`i doc. hieu? di.To ke'm fa^`n da^'y qua'.Ma` thi DH fa^`n day chiem nhu*~ng 30% so^' diem?Thanks

gp kiến
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88752
 Date: 11/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
the best way to study reading well is to read more and more, beside, you need study vocabulary.

 
 Reply: nhocyeudoi
 member
 REF: 89426
 Date: 12/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cố gắng hết mức m bạn c thể!gấp đi gấp ba.......những lần bạn đ cố gắng!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group