englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> Web học tiếng Anh trục tuyến

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13510
 Date: 08/06/2006


Web học tiếng Anh trục tuyến
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đy l một website học tiếng Anh trực tuyến.

Trn trọng thng bo
BQL


gp kiến
 Reply: daoanhhoa
 member
 REF: 88237
 Date: 10/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
What does English online do? I don't find lesson.


 
 Reply: kkinglight
 member
 REF: 88779
 Date: 11/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh muốn rn luyện khả năng nghe trn Englishrainbow, c bạn no gip đở mnh được khng, tại v mnh thấy trn đy c nhiều topic hay lắm, nhưng lm như l chưa c chương trnh luyện nghe. Mnh rất mong Englishrainbow v cc bạn gip đở mnh.
Thank you very much.

Kkinglight!!


 
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88848
 Date: 11/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it's difficult to listen in internet bacause the net often busy!

 
 Reply: xuanlam
 member
 REF: 88856
 Date: 11/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tn Mnh l Ng Xun Lm....Mnh 21 tuổi....Hiện đang sống tại MỸ...Mnh mới sang thi....nn tiếng anh cn yếu lắm...Mnh muốn lm quen với cc bạn để học hỏi tiếng anh thm...ai c cch học g hay....chỉ cho mnh với....v Mnh cũng thch chat...nhưng chat tiếng anh....để học thm tiếng anh....ai c muốn cht để học hỏi như mnh th vo nick: thaonguyentinhyeu_vn2010@yahoo.com....nhưng mnh chỉ cht được ngy chủ nhật.....ni chung l mnh muốn lm quen cc bạn v muốn nhờ cc bạn chỉ dạy thm cho mnh với...h h...
H mnh cũng c trang tra từ điển hay lắm n:http://vietdic.www.dantri.com.vn/Translate.aspx?Word=information&DicID=1&inFont=Unicode&outFont=Unicode .....anh....http://www.tinhvan.com.vn/scripts/tvis/webdict/webdict.pl


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group