Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 48 - Anh Ngữ sinh động bài 48Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 48. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ nghe chuyện Người Ngoài Phố, Man on the Street Kent Moss phỏng vấn một nhạc sĩ chơi đàn vĩ cầm ở trước đài kỷ niệm tổng thống Washington ở trên Đại lộ Hiến-Pháp Constitution Avenue ở Washington, D.C, sau đó quí vị nghe câu chuyện giữa bài Story Interlude; sau đó quí vị nghe nốt đoạn điện đàm giữa Charles Blake tại khách sạn Embassy Suites Hotel. Xin nghe mấy chữ mới:

The Washington Monument =đài kỷ niệm tổng thống Washington ở trên đại lộ Constitution.
street musician =nhạc sĩ chơi nhạc rong ngoài phố
a musician =nhạc sĩ
restaurant=tiệm ăn.
a waiter=người hầu bàn
the pay is good=lương khá.
a flute=cây sáo.
Flutist=người thổi sáo.
I play the violin=tôi chơi đàn vĩ cầm.
We made beautiful music together =chúng tôi cùng chơi nhạc rất hay với nhau.
Xin để ý đến hình thức playing trong câu: I don’t make much money playing music, but I love it =chơi nhạc tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi thích.

MUSIC

CUT 1

Man on the street: Street musician and waiter.
Ken Moss talks to a musician in front of the Washington Monument.
I play the violin We made beautiful music together.[có tiếng nhạc ở xa; tiếng ồn bên ngoài]
Kent: This is the Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I’m standing in front of the Washington Monument in Washington, D.C.[tiếng đàn vĩ cầm ngừng, tiếng vỗ tay]
Kent: That was beautiful!
Man: Thank you very much.
Kent: Do you play here every day?
Man: Yes, I do. I play here in the afternoon before I go to work.
Kent: Where do you work?
Man: At a restaurant near here.
Kent: What do you do?
Man: I’m a waiter.
Kent: A waiter? Do you like your job?
Man: Oh, it’s OK. And the pay is good. But I really love playing music.
Kent: Well. you’re an excellent musician.
Man: Thank you. I don’t make much money playing music, but I love it. My girlfriend’s also a musician.
Kent: Oh, what does she play?
Man: She plays the flute. I play the violin and she plays the flute. We made beautiful music together.
Kent: Well, I wish both of you the best of luck.
Man: Thank you. Would you like to hear some more?
Kent: Please...[có thêm tiếng đàn vĩ cầm, nhẹ dần]
Larry: A Question for You.
Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: How old are you?(ding)(pause for answer)
Max: Really, that a good age.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần kế tiếp Story Interlude, câu chuyện giữa bài, quí vị nghe Kathy nói với Max về một một người nhận là em trai. Cũng nghe chuyện bạn trai của Elizabeth là Boris, một nhà khoa học làm việc ở đại học American University.
any news? = có tin gì không?
date =buổi hẹn đi chơi bên ngoài với bạn khác phái; date cũng chỉ người bạn đi chơi bên ngoài.
get along =hợp nhau.
You seem to be getting along well =hai bạn xem chừng hợp nhau.
scientist =nhà khoa học.
Russian is his first language =tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của anh ta.
mystery =sự bí mật.
mysterious =(adj.) bí mật.

CUT 2

Story Interlude.
Elizabeth talks about her date with Boris. You seem to be getting very well.
Larry: And...were off the air. Good show, guys.
Kathy: Any news from your mystery brother?
Max: Nothing yet. He hasn’t called back.
Eliz: Hi, there.
Kathy: Hi, Elizabeth. How was your date?
Eliz: We had a great time. We went to a movie and then had dinner.
Kathy: What did you see?
Eliz: That new movie with Jackie Bronson.
Kathy: How was it?
Eliz: I liked it; he didn’t. Oh well.
Kathy: You seem to be getting along well. What’s his name?
Eliz: His name’s Boris.
Max: That’s a Russian name, isn’t it?
Eliz: Yes, that’s right. He’s Russian.
Max: How’s his English?
Eliz: Pretty good, but Russian is his first language.
Kathy: What does he do?
Eliz: He’s a scientist. He works at American University.
Kathy: Well, we look forward to meeting him. Have a good show.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Phần sắp tới, Functioning in Business, là một chương trình Anh ngữ Thương mại trung cấp chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Checking In, Part 5, ghi tên nhận phòng tại khách sạn, phần 5. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ quan trọng (an important business trip). Chúng ta nghe ba người. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, chế tạo máy điện tử thay người; Michael Esptein làm cho hãng Advanced Technologies và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới quí vị nghe cách yêu-cầu xin giúp nhã nhặn.

I have Mr. Blake on the phone =tôi hiệïn có ông Blake chờ ở đầu dây.
I was on business =tôi đi có công-chuyện.

CUT 3

Larry: All right. Ready for Functioning in Business.
Larry: Phone interview.
Eliz: Last week we heard part of a conversation between Charles Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites Hotel. Today we’ll be hearing the rest of the conversation during Mr. Blake’s check in.

I have Mr. Blake on the phone. [tiếng điện thoại]
Eliz: Hello, Charles?
Blake: Hello, Elizabeth.
Eliz: How are you doing?
Blake: Just fine.
Eliz: Last week we listened in while you checked in at the Embassy Suites.
Blake: That’s right.
Eliz: Tell us again why you were in the San Francisco area.
Blake: I was on business. I had plans to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling industrial robots to his company.
Eliz: Now let’s hear the second half of of your conversation with the hotel receptionist as you check in.
Blake: Okay.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong đoạn tới Elizabeth nghe lại đoạn điện đàm khi Charles Blake ghi tên nhận phòng ở khách sạn.
Xin nghe mấy câu:
Can I make a print of your credit card? = Tôi xin phép in một bản sao thẻ tín dụng của ông được không? [Theo thủ tục thương-mại, nhà hàng thường in lại thẻ mua chịu của khách để giữ trong hồ sơ cho đến khi khách thanh toán các khoản chi tiêu.]
a print = bản in.
Booked up =hết chỗ.
I’m afraid we’re all booked up for Friday night =tôi e rằng các phòng đều có người thuê hết vào tối thứ sáu.
But something may open up =nhưng có thể có phòng trống.

Nhận xét: booked khi đọc có âm /t/ ở cuối chữ. Những động từ tận cùng bằng âm /p/ hay /k/, /s/, /sh/, /ch/ hay /f/ khi sang quá khứ hay quá khứ phân từ, có thêm đuôi ed thì đuôi ed đọc như âm /t/. Thí dụ: stopped (ngừng lại); cooked (nấu chín), booked (đã mua trước, dành trước), talked (nói); missed (nhớ, hụt); washed (rửa sạch); watched (coi, xem, coi chừng); roofed (có lợp mái), boxed (đóng hộp); laughed (cười). [laugh đọc là /la:f/ tận cùng bằng âm /f/ nên laughed đọc là /la:ft/].

As soon as possible =càng sớm càng tốt, ngay.
We’re all set here Mr. Blake =chúng tôi đã làm xong hết thủ tục nhận phòng cho ông.
All set =ready=sẵn sàng.
There’s a chance I’ll be staying one more day =có thể tôi sẽ ở thêm một ngày.
Bellman = nhân viên khách sạn khuân hay sách đồ hay nhắn tin dùm cho khách. [Cũng nên biết tương-tự còn có chữ Porter, Bellboy hay Bellhop; nhưng không nên dùng Bellboy để tránh ngôn ngữ kỳ thị].
Ở phi trường, người khuân đồ hộ khách còn gọi là skycap. Confirmed reservation =đã giữ phòng trước và đã xác nhận. Xin chú ý về chỗ nhấn trong câu.
Can I make a print of your credit card?= Tôi in một bản sao thẻ tín dụng của ông được không?
I’m afraid we’re all booked up for Friday night. = Tôi e rằng chúng tôi không còn phòng nào trống vào tối thứ sáu.
If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it. = Nếu cô vui lòng cho tôi biết sớm thì tôi cảm tạ lắm.

CUT 4

Dialog: Checking In, part 2
Larry: Dialog [Mr. Blake checks into the Embassy Suites Hotel.]
Receptionist: That room is $120 a night.
Blake: Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Receptionist: Yes, certainly, sir. Can I make a print of your credit card before we check you in?
Blake: Sure, there you are.
Receptionist: Okay, thank you. All right, fine. We’re all set here Mr. Blake, and I’ll get the bellman right away. We’ll get you to your room.
Blake: Oh, by the way, there’s a chance I’ll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Receptionist: Let me check. Well, sir, I’m afraid we’re all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Blake: Okay, if you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Receptionist: Yes, we can do that for you sir. Okay, and here’s your key, sir. I’ll get the bellman for you. Bellman, front!

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, Language Focus: Listen and Repeat,Variations, quí vị nghe nói một câu bằng hai cách, nghe trước rồi lập lại.

CUT 5

Larry: Variations. Listen to these variations

Eliz: Can I use my credit card for that?
Larry: Is it possible to use my credit card for that?(pause)
Eliz: Can I make a print of your card?
Larry: Let me make a print of your card.(pause)
Eliz: There’s a chance I’ll be staying one more day.
Larry: I might be staying one more day.(pause)
Eliz: If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Larry: Could you please let me know as soon as possible?(pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại trong đó, ông Charles Blake kể lại ông có thể ở thêm một ngày đến hết thứ bảy vì có người xin huỷ (bỏ) chỗ dành trước.
A cancellation =hủy bỏ. Động từ to cancel.
An extra night=thêm một đêm.
The hotel was all booked up=khách sạn không còn phòng trống, có người thuê hết.
Something might open up =may ra có thể còn phòng trống.
Originally =lúc đầu.

CUT 6: Interview.

Eliz: Mr. Blake, let’s talk about the conversation we just heard.
Blake: All right.
Eliz: I see you asked if you could stay an extra night at the hotel.
Blake: That’s right. Originally I planned to stay four nights and to leave on Friday. When I arrived in San Francisco, I decided to stay an extra day so that I would have more time to meet with Mr. Epstein.
Eliz: The receptionist said the hotel was booked up on Friday night. Were you worried that you wouldn’t be able to get a room?
Blake: A little, but she said that something might open up.
Eliz: Were you able to get a room?
Blake: Yes, I was. There were some cancellations at the hotel, and so I was able to stay until Saturday morning.
Eliz: Thanks for talking with us again, Charles.
Blake: I was my pleasure.
Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí-vị vừa học xong bài 48 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh ộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 8473   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.