Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 8 - Anh Ngữ sinh động bài 8Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 8. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where is France?=Nước Pháp ở đâu?

Quí vị sẽ học về tên nước và quốc tịch, cách trả lời bắt đầu bằng yes hay no và cách dùng đại danh từ “it”.

Đoạn đầu bài học, Kathy nhìn bản đồ Âu Châu và nói về ông khách người Pháp được mời lên đài là Pierre Dubois.

CHỮ KHÓ:

EUROPE = Âu Châu.
MAP = bản đồ.
FRANCE= nước Pháp (thủ đô Paris).
ITALY = nước Ý (thủ đô Rome).
SALZBURG = tên thành-phố Salzburg ở xứ Áo.
AUSTRIA= xứ Áo, (thủ đô Vienna). Phân biệt với AUSTRALIA = Úc, thủ đô là Canberra.
Mời quí vị nghe đoạn đầu bài học.

CUT 1

Music

Max: Good morning Kathy, how are you today?
Kathy: Not bad. And you?
Max: Pretty good.
Max: What's that, Kathy?
Kathy: Oh, that's a map of Europe. Today's guest comes from Europe.
Max: Oh, what's his name?
Kathy: His name is Pierre Dubois.
Max: Where does he come from?
Kathy: He's from France.

 

Music

 

Vietnamese explanation

Bây giờ đến phần thực tập. Quí vị lắng nghe rồi lập lại; nghe câu trả lời (câu trước chậm, câu sau nhanh), dùng câu What's his name?

 

CUT 2

Max: His name ...is Pierre.(pause for repeat)
Max: What's his name?(pause for repeat)
Max: His name is Pierre.(pause for repeat)
Max: He comes...from France.(pause for repeat)
Max: Where does he come from?(pause for repeat)
Max: He comes from France.(pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ là phần ba bài học. Quí vị nghe câu hỏi “Where's Salzburg?” và câu trả lời là,";Salzburg is in Austria”. Quí vị cũng học tên hai thành phố là Florence, và Rome, thuộc nước Ý (Italy), thành phố Madrid thuộc Tây Ban Nha (Spain) và thủ đô Seoul, [cách đọc [soul], thủ đô Nam Hàn (Triều-Tiên) (Korea). Cũng học tên nước Nhật Bản (JAPAN), thủ đô Đông Kinh, TOKYO.

Sau đó quí vị nghe phần đàm thoại giữa Kathy và Max, sau đó là phần thực tập, nghe trước và lập lại sau.

CUT 3

Max: Let's look at that map again.
Kathy: OK. Oh, look. Here's Florence.
Max: Where?
Kathy: Here. In Italy.
Max: I see. Where's Rome?
Kathy: It's here.
Max: Where's Salzburg? Is Salzburg in Germany?
Kathy: No, it's not. It's here. It's in Austria.
Max: Really? I see. It is in Austria.

Music

Larry: Listen and repeat.(pause for repeat)
Max: Is Paris in France?(pause for repeat)
Max: Yes, it is. It's in France.(pause for repeat)
Max: Is Salzburg in Germany?(pause for repeat)
Max: No, it's not. It's in Austria.(pause for repeat)
Max: Is Madrid in Spain?(pause for repeat)
Max: Yes, it is. It's in Spain.(pause for repeat)
Max: Is Seoul in Japan?(pause for repeat)
No, it's not. It's in Korea.(pause for repeat)

 

Vietnamese explanation

 

Sau đây là mẩu đối thoại giữa Kathy và Pierre Dubois. Pierre người Pháp.

FRANCE=nước Pháp.
FRENCH=tiếng Pháp, người Pháp
AMERICAN=người Mỹ; tiếng Mỹ = American English.
I'M FRENCH=tôi là người Pháp. I'm American=tôi là người Mỹ.
EIFFEL TOWER=Tháp Eiffel. Cách đọc theo tiếng Pháp ['eif-fel],
theo tiếng Anh ['aifl]. Eiffel là tên vị kỹ sư Pháp, Alexandre Gustave Eiffel, người xây tháp Eiffel cao 400 thước ở Paris.
THE LOUVRE=bảo tàng viện nổi tiếng Louvre ở Paris. Xin nghe.

 

CUT 4

Kathy: Now, it's time for today's interview. Our guest today is Pierre Dubois. Good morning, Mr. Dubois.
Pierre: Good morning. Please call me Pierre.
Kathy: OK. And please call me Kathy.
Pierre: Certainly.
Kathy: Pierre, I have a question for you.
Pierre: Please.
Kathy: You're French, right?
Pierre: Yes, that's right. I'm from France.
Max: Do you come from Paris?
Oierre: Yes, I'm from Paris.
Kathy: I love Paris. The Eiffel Tower is in Paris.
Max: And the Padro Museum is in Paris too, right?
Pierre: No. The Padro Museum isn't in Paris. It's in Madrid. The Louvre is in Paris.
Max: Oh, that's right.
Kathy: Thank you,
Pierre: You're welcome.
Kathy: Our guest today is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.

 

Music

Vietnamese explanation

 

Sau đây là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại.

CUT 5

Larry: Listen and repeat.
Larry: Pierre is from France.(pause for repeat)
Larry: He's French.(pause for repeat)
Pierre: That's right. I'm French.(pause for repeat)
Larry: Max is from the United States.(pause for repeat)
Larry: He's American.(pause for repeat)
Max: That's right. I'm American.(pause for repeat)
Larry: Max is from San Francisco and Kathy is from New York.(pause for repeat)
Larry: They're American.(pause for repeat)
Kathy: That's right. We're American.(pause for repeat)

 

Music

Vietnamese explanation

 

Sau đây là đối thoại giữa Kathy và Pierre về một điện thư e-mail của Michael gửi từ Los Angeles. Anh ta hỏi về tỉnh Dijon thuộc Pháp, nơi có thứ sốt mù tạt hạt cải rất cay gọi là Dijon mustard.
CAYENNE PEPPER= ớt Cayenne. Cayenne là tên thủ đô đảo GUIANA thuộc địa Pháp ở Nam Mỹ.

 

CUT 6

Kathy: Now, it's time to read our e-mail. We have an e-mail today from Michael in Los Angeles, California. He writes, “I like Dijon mustard.” “Does Dijon mustard come from France?”
Max: Pierre, does Dijon mustard come from France?
Pierre: Yes, it does. Dijon is a city in France.
Kathy: I like Cayenne pepper. Is Cayenne in France?
Pierre: No, it's not, It's in South America.
Kathy: I see. Thank you. Thank you for being our guest today.
Pierre: You're very welcome.
Kathy: Yes, thank you. We hope to see you again soon.
Pierre: I hope so, too.

 

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ là phần thực tập. Quí vị nghe câu hỏi rồi trả lời “Yes, it is” hay “No, it isn't” và lập lại câu trả lời mẫu.

CUT 7

 

Larry: Listen and repeat.(short pause)
Larry: Yes or No. Listen for the bell, then answer.(short pause)
Max: Is Paris in France?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, it is. Paris is in France.(short pause)
Max: Is Dijon in France? (pause for answer)
Max: Yes, it is. Dijon is in France.(short pause)
Max: Is Rome in France?(ding)(pause for answer)
Max: No, it isn't. Rome is in Italy.(short pause)

 

Music

Vietnamese explanation

 

Bây giờ là phần đàm thoại giữa hai người đàn bà đang chờ ở trạm xe buýt ở phin trường Tokyo ở Nhật Bản. Quí vị học thêm thành phố Yokohama. Quí vị nghe trước rồi lập lại sau.

 

CUT 8

At the Tokyo Airport

 

Woman 1: Excuse me. Do you speak English?(short pause)
Woman 2: Yes, I do.(short pause)
Woman 1: Is this the bus to Yokohama?(short pause)
Woman 2: Yes, it is.(short pause)
Woman 1: Thank you.(short pause)
Woman 2: You're welcome.(short pause)

Larry: Listen and repeat.

 

Woman 1: Excuse me. Do you speak English?(pause for repeat)
Woman 2: Yes, I do.(pause for repeat)
Woman 1: Is this the bus to Yokohama?(pause for repeat)
Woman 2: Yes, it is.(pause for repeat)
Woman 1: Thank you.(pause for repeat)
Woman 2: You're welcome.(pause for repeat)

Music

Vietnamese explanation

Bây giờ là phần giải đáp câu hỏi trong một bài kỳ trước“Where do they come from?”
Kỳ trước có hỏi là Nelson Mandela, Michael Jordan và Olivia Newton-John ở xứ nào. Sau đây là phần giải đáp.

 

CUT 9

Larry: Question of the Week! Where do they come from?

Max: Well, Kathy. Are you ready to play QUESTION OF THE WEEK?
Kathy: Yes, I am.
Max: OK. The first question is about Nelson Mandela.
Nelson Mandela. Where does he come from?
Kathy: That's easy. Nelson Mandela comes from South Africa. The next question is about Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from?
Kathy: Michael Jordan? He comes from the United States.
Max: Correct. He's from Chicago. Now for the last question: Where does Olivia Newton-John come from?
Kathy: Excuse me? Olivia...
Max: Olivia Newton-John.
Kathy: Oh, I don't know. Does she come from the United States?
Max: No, she doesn't come from the U.S. She comes from Australia.
Kathy: Australia?
Max: Yes, that's right. She comes from Australia.
Kathy: Who is Olivia Newton-John?
Max: She's a singer.
Kathy: Oh, I see.
Max: You did very well.
Kathy: Thanks. I enjoyed it.

 

Music

Vietnamese explanation

 

Quí vị vừa học xong bài 8 trong chương trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 31662   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.