Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Thank you for hospitality - Cám ơn về lòng mến kháchDear Jack and Gerry,

The only bad part about staying at your house for a week was that we had to leave! Thanks again for a wonderful time – lotsa laughs, lotsa sights to see, lotsa good food – but best of all, the pleasure of all of us being together again.
The kids are still talking about the rides on JC’s go-cart and the canoe races. Now that we’ve seen that our two families can have such a good time together, why don’t all of you plan on coming up here for a visit next summer? We’d love to see you again.
Thanks loads for a super week.

Love,

Bài dịch mang tính tham khảo

Jack and Gerry thân mến,

Ơû nhà các bạn cả một tuần, chúng tôi chỉ có một điều hối tiếc duy nhất là cuối cùng thì cũng phải ra đi. Cảm ơn hai bạn một lần nữa về kỳ nghỉ tuyệt vời – vui cười thoải mái, bao nhiêu là cảnh đẹp, bao nhiêu là thức ăn ngon – nhưng vượt lean trên tất cả mọi sự là niềm vui sướng của tất cả chúng ta lại có dịp sống chung với nhau.
Bọn trẻ vẫn thường nhắc đến những cuộc đi dạo trên chiếc xe kéo nhỏ của JC và những cuộc đua xuồng. Ta đã thấy là hai gia đình chúng ta có thể sống chung vui vẻ như vậy thế thì tại sao các bạn không có kế hoạch lên nay thăm chúng tôi vào dịp hè năm sau. Chúng tôi rất thích gặp lại các bạn.
Cám ơn tất cả những gì đã có cho một tuần lễ tuyệt vời.

Thương nhiều,
Views: 12943   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.