Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'll just have to hope for the best !!! - Tớ sẽ phải hy vọng vào những gì tốt nhất !!!Zelda: Where are you going on vacation this year ?
Tiffany: Well, we were thinking about going on a Caribbean cruise. It's a beautiful part of the world.
Zelda: It certainly is. I went on one last year. But the weather can sometimes be really bad.
Tiffany: I know. I've been reading weather reports for the Caribbean on the internet. They seem to have lots of hurricanes.
Zelda: They certainly so. When we went on a cruise, we called at Jamaica and the Cayman islands and both had been battered by tropical storms two weeks before. You could still see a lot of damage.
Tiffany: Well, if I decide to go. I'll just have to hope for the best.

Bài dịch mang tính tham khảo

Zelda : Bạn định đi đâu vào kỳ nghỉ năm nay ?
Tiffany : À , bọn tớ đã nghĩ đến việc đi chơi biển Caribbean . Đó là một nơi rất đẹp trên thế giới .
Zelda : Tất nhiên vậy rồi . Mình đã đến đó năm ngoài , nhưng thời tiết có đôi khi cũng xấu lắm .
Tiffany : Tớ biết . Tớ đã từng đọc những bài báo cáo về thời tiết ở Carribean trên Internet . Ở đó dường như có rất nhiều bão .
Zelda : Ừ , tất nhiên . Khi chúng tôi đang đi trên thuyền , chúng tôi đã gọi tới Jamaica và đảo Cayman và cả hai đều bị những cơ bâo nhiệt dới hoành hành hai tuần truớc đó . Bạn có thể vẫn còn thấy nhiều thiệt hại do nó gây ra .
Tiffany : Dĩ nhiên nếu tớ quyết định đến đó . Tớ sẽ phải hy vọng vào những gì tốt nhất .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 19893   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.