Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


International roaming cell phone !!! - Điện thoại di động quốc tế !Susan: Always make sure you've got an international roaming cell phone with you when you go on vacation.
Mark: Why, I don't always take my cell phone with me on vacation.
Susan: Well, I've just been reading how useful cell phones have been for rescuing tourists in Sri Lanka.
Mark: How was that ?
Susan: Well many were stranded by the tsunami in the remote area of the country where they had been hiking. They couldn't get out, but the authorities were able to locate them when they made calls on their phones.
Mark: That's really useful to know. I'll certainly take your advice in future.

Bài dịch mang tính tham khảo

Susan : Hãy luôn chắc chắn rằng bạn có một chiếc điện thoại di động mỗi khi bạn ở trong dịp nghỉ lễ nào đó .
Mark : Tại sao phải thế ? Tớ không thường xuyên mang theo điện thoại di động vào những kỳ nghỉ .
Susan : À , mình vừa đọc được là sự hữu dụng của điện thoại di động đã cứu mạng một khách du lịch ở Sri Lanka .
Mark : Nó như thế nào ?
Susan : À rất nhiều người đã bị bỏ lại đằng sau trong
một vùng quê hẻo lánh nơi họ đi qua . Họ không thể thoát ra được , nhưng chính quyền đã xác định được vị trí của họ sau khi họ đã gọi điện bằng những chiếc điện thoại di động .
Mark : Đó thực sự là một điều hữu ích để biết . Tớ dĩ nhiên nhớ lời khuyên của bạn sau này .

Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 15021   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.